Eerstelijnspsycholoog Aalst

EERSTELIJNSPSYCHOLOOG AALST

EERSTELIJNSPSYCHOLOOG AALST (ELP)

Het project ‘Eerstelijnspsychologische functie’ stopt februari 2019. Het is bijgevolg onmogelijk nog nieuwe aanmeldingen te aanvaarden.

Het project wordt vervangen door een gedeeltelijke terugbetaling van psychologische zorgverlening in de eerstelijnszorg.

Naarmate dit concreet ingevuld wordt, zullen wij u op deze pagina hierover inlichten.

In afwachting raden wij u aan beroep te doen op uw huisarts.